Galvaniz Kaplama’da FLUX’ın Önemi.

22 Oca
Galvaniz Kaplama'da FLUX

Galvaniz Kaplama’da FLUX’ın Önemi.

İnsan hayatında çok önemli yeri olan demir ve çeliğin kullanım ömürlerini uzatabilmek için, demir, çelik malzemelerinden daha aktif olan çinko ile kaplanması bulunmuştur. Bu yöntem, günümüzde de kullanılan en etkin yöntemlerden birisidir.

Çinko kaplama sırasında galvaniz hatalarını azaltmada değişik yöntemler kullanılmış ve yüzey temizliğine baglı olarak galvaniz hatalarının azaldığı görülmüştür. Ayrıca yüzey temizliğine bagli olarak, kullanılan çinko miktarı, tabanda oluşan dros ve yüzeyde oluşan kül miktarlarıda büyük iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle, Galvanizleme işlemlerinde istenilen amaca ulaşmak için galvanizlenecek parçanın yüzeyi çok iyi hazırlanması gereklidir

Yüzey kirlerinin, yabancı maddelerden arıtılması, kalıntılardan temizlenmesi galvanizlemeye girmeden önce ki en son işlemdir. Bunun gerçekleştirilmesi galvanizlenecek par caya galvaniz ocağına girmeden en son adım olan, ‘Fluxlama İşlemi’ ni uygulamaktan geçer. Fluxlama işlemi, galvanizlenecek parçanın uygun sıcaklıkta kurutulması ile tamamlanır. Kurutma sonrası parça yüzeyinde çok ince kuru flux tabakası oluşur. Bu tabaka parça yüzeyini, parçanın erimiş çinko içine dalmasına kadar korur. Çinko içine dalarken parça yüzeyindeki flux tabakası son anda çinko yüzeyinde kalır ve çinko yüzeyindeki oksitleri toparlar.

Fluxın uygunluğu kaplamanın kalitesini, homojenliğini ve yüzeye sıkı tutunmasın doğrudan etkiler. Flux’ın bunu sağlayacak özelliklerde olmaması, kullanılan çinko miktarına, oluşan dros ve kül oranlarına da doğrudan negatif etki eder. Bu nedenle, İyi bir fluxın bilesimi son derece önemlidir. İyi bir flux bünyesinde, özellikle istenmeyen demir (Fe), sülfat, baryum (Ba)(çok zehirli), alüminyum(Al), sodyum(Na), potasyum(K) benzeri iyonları bulundurmamalıdır. İyi bir flux da, yabancı maddelerden (empüritelerden) arındırılmış olmalıdır. Genelinde fluxın ana bileşenleri çinko ve amonyum klorürlerdir. Bu bileşenler galvanizleme işlemine göre seçilir. Kullanma yoğunluk birimi (bome), PH seviyesi, kullanma sıcaklığı ve kurutma sıcaklığına göre iyi ayarlanmalıdır. Flux bomesi kaplamayı etkilediği gibi, fluxun ekonomik kullanılmasını da etkiler. Bir kritik noktada şudur: fluxa girmiş parçanın yüzey sıcaklığı kurutma anında 130 derece Santigratı geçerse koruma özelliğini kaybeder.

Fluxın uygunluğu kadar, fluxlama işlemi de son derece önemli ve kritiktir. Bunun içindir ki, flux kullanılması sureci periyodik olarak uygun ve etkin tetkiklerle kontrol edilmeli ve içeriğinde oluşacak bir değişiklik, başkalaşım olduğunda hemen düzeltilmelidir. Çalışma anında fluxa giren demir mümkün olduğu kadar, fazla yükselmeden arıtılmalıdır. Fluxı, asit ile yüzeyi temizlemiş malzemenin taşıdığı demir iyonlarından korumak için, durulama suyu mümkün olduğu kadar temiz tutulmalı, 2 durulama (2 tank) kullanılmalıdır ve fazla kirlendirilmemelidir. Dros oluşumu flux içindeki demir iki (Fe+2)iyon yüzdesi ile doğru orantılıdır. Düşük PH’ın yükseltilmesi amacıyla, (içindeki asiti nötürleştirmek için) Flux tankının içine çinko, kül veya dros ilave edilmesi negatif etki yapar. Zaman içinde kompozisyonu değiştirir. Kontrol edilerek, takibinin sağlanması gerekir.

Sonuç olarak, iki önemli adımın özetle altı çizilebilir;

  1. Kaliteli, amaca uygun ozellikli flux ile fluxlama işlemi.
  2. Uygulama sürecinin iyi kotrol edilmesi. Bu iki temel adım, başarılı bir galvanizlemeyi ve galvaniz maliyetlerini büyük ölçüde düşürmeyi sağlar.

Kaynak: Galvaniz Dünyası Dergisi, Sayı:1 , Sayfa:36.

Write a Reply or Comment